De 9e r3.0 conferentie: Van ESG naar systeemwaardecreatie

Op 6 en 7 september 2022 organiseert onze partner r3.0 zijn 9e Internationale Conferentie. Dit jaar is er een hybride opstelling: face-to-face in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam en online via livestream.

Het thema van de (Engelstalige) conferentie is ‘Transcending Incrementalism – from ESG to System Value Creation‘. 

Deze gratis toegankelijke, tweedaagse conferentie bestaat beide dagen uit twee, 2 uur durende plenaire sessies met keynote presentaties, gevolgd door een gemodereerde dialoog tussen het panel en met het publiek.

Doe dit jaar met mee met één of meer van de vier sessies:
Sessie 1 – Overstijging van het incrementalisme
Sessie 2 – Financiering van governance voor systeemtransformatie
Sessie 3 – Onderwijs voor regeneratie
Sessie 4 – De beslissende decennia: terugkijken, vooruitkijken

De conferentie wordt gefaciliteerd door Bill Baue en Ralph Thurm van r3.0. Rondom de twee sessies van elke dag zijn uitgebreide netwerkmogelijkheden.

Zie voor meer informatie en registratie de congreswebsite.