Een zorgzame wereld voorbij groei

Vandaag publiceert het ‘Commons Network’ het boek ‘Living Well on a Finite Planet: Building a Caring World Beyond Growth’. 
Het boek is het resultaat van een twee jaar durende verkenning op het gebied van planetaire gezondheid, feministische economie en het ‘post-growth’ denken.


De auteurs betogen dat ons op groei gerichte systeem de belangrijkste oorzaak is van toenemende ongelijkheid en de vernietiging van onze planeet. Het boek gaat vervolgens in op de vraag wat het betekent om voorbij groei te gaan, naar een visie op een samenleving waarin zorg, autonomie en toereikendheid centraal staan. Daarbij wordt onderzocht wat we kunnen leren van de groeiende beweging van zelforganiserende zorgzame burgercollectieven (‘commons’), waar al verschillende facetten van ‘ontgroei’ in praktijk worden gebracht.

Je kunt de complete publicatie downloaden via de website van het Commons Network.