Kijk WEAll Talk # 2 met Heidi Leenaarts terug

Op 17 februari jl. vond de tweede WEAll Talk plaats, een maandelijkse bijeenkomst waarin inspirerende sprekers ons mee nemen in hun visie op de economietransitie en de bijdrage die ze eraan leveren. Deze keer was dat Heidi Leenaarts-Nijhof, initiatiefnemer van het United Economy Netwerk. 

Werken aan een duurzame toekomst met een circulaire munt

In haar inleiding vertelde Heidi over United Economy, een nationaal platform waar meer dan honderd duurzame organisaties op aangesloten zijn. Door zich van onderop te verenigen hebben zij een eigen duurzame economie in het leven geroepen. Een economie gericht op waarden. 

Eén van de pijlers van United Economy is circulair geld. Onderling kunnen deze organisaties elkaar betalen via een circulaire munt genaamd ‘de United’. In dit netwerk is geld geen doel op zich, maar een middel om de kwaliteiten van de ondernemingen volledig te laten bloeien. De United komt keer op keer bij duurzame bedrijven terecht. Dat er toekomst in deze aanpak zit is duidelijk, de United heeft inmiddels de mijlpaal van 1 miljoen duurzame omzet bereikt.

Na de inleiding was er volop ruimte voor vragen, discussie en het uitwisselen van ideeën. Ook kwamen andere systemen van circulair geld in Nederland aan de orde. 

De Talk met Heidi Leenaarts is opgenomen en kan hieronder worden teruggekeken!

WEAll Talk

Voor iedereen met interesse in de transitie naar een nieuwe economie organiseert WEAll Nederland elke maand een WEAll Talk. Tijdens deze Talks nemen inspirerende sprekers ons mee in hun visie op de economietransitie en de bijdrage die ze hieraan leveren.

De volgende WEAll Talk vindt plaats op 17 maart 2022 van 17.00 tot 18.00 uur.