Kijk WEAll Talk #5 terug: ‘Met impact ondernemen naar een betekeniseconomie’

In deze tijden wil je als ondernemer je verantwoordelijkheid nemen door ook een bijdrage te leveren aan de grote maatschappelijke vraagstukken als de energietransitie, de klimaatcrisis en sociale ongelijkheid.

Je kunt dit realiseren door met je organisatie over te gaan op ‘impact ondernemen’. Daarbij levert jouw onderneming een product of dienst, terwijl je primair een maatschappelijk doel nastreeft. Zo’n verandering in je bedrijf vraagt echter wel om een heel andere manier van kijken, denken en handelen dan je tot nu toe was gewend. Voor ondernemen met impact zijn de aangeleerde denkkaders en managementmodellen namelijk niet geschikt

Centraal in deze Talk staat daarom de vraag:
Wat moet je als ondernemer veranderen om met je organisatie duurzaam impact te (gaan) maken?

In deze Talk deelde organisatiedeskundige Roland Boukema zijn ervaringen en inzichten, en ging daarover met de aanwezigen in gesprek.

Kijk de Talk hieronder terug!

WEAll Talks

Voor iedereen met interesse in de transitie naar een nieuwe economie organiseert de Wellbeing Economy Alliance Nederland elke 3e donderdag van de maand een WEAll Talk (m.u.v. juli/augustus). Tijdens deze Talks nemen inspirerende sprekers of doeners ons mee in hoe zij de economietransitie zien, en hoe ze daar een bijdrage aan proberen te leveren. De Talks worden opgenomen en kun je terugkijken via ons YouTube-kanaal. De volgende Talk vindt plaats op 16 juni 2022.

 

Over Cochin Approach
Roland Boukema is verandercoach, teacher en mede-aanjager in het betekeniseconomie-netwerk. Zijn motto is: “Niet lullen, wel poetsen”. Ervaren, daar krijgt hij een kik van. En helemaal om dat samen met een team te doen. Met als resultaat dat organisaties meer wendbaar en menswaardig resultaten realiseren.
Onder de naam Cochin Approach lost Boukema vraagstukken op, door anders te denken dan de denkwijze die het vraagstuk heeft veroorzaakt.