Kijk WEAll Talk # 7 terug: Tijd voor herziening van het economieonderwijs

Tijdens de WEAll Talk van 15 september jl. sprak  Maarten Nijman (Our New Economy) over de toekomst van het economieonderwijs in Nederland. Centraal stond de vraag welke veranderingen binnen het onderwijs nodig zijn om aan de transitie naar een nieuwe economie bij te kunnen dragen. 

Sinds jaar en dag hebben economen een grote invloed op hoe de wereld wordt vormgegeven en problemen worden aangepakt. Hun opvattingen en veronderstellingen zijn zeer bepalend bij de aanpak van de crises waar ons land momenteel mee worstelt.

Our New Economy team photos

De opleiding die economen hebben gevolgd – en nog steeds volgen – leunt sterk op één specifieke economische school, namelijk die van de neoklassieke economen. Dit leidt tot een beperkte vorming van de komende generatie beleidsmakers en beleidsmedewerkers. Er bestaan echter ook ándere inzichten en theorieën, zowel nieuwe als al lang bestaande. En al is het neoklassieke model voor een deel van de economie nog steeds bruikbaar, de theorie schiet tekort als sturende basis voor beleid. Het is dan ook niet verwonderlijk dat er steeds meer stemmen opgaan voor een herziening van het huidige economieonderwijs.

Door verbreding en vernieuwing van het economieonderwijs kan er ruimte ontstaan voor een nieuwe kijk op onze economie en worden economen beter toegerust met de kennis en vaardigheden die nodig zijn om de problemen op het gebied van ecologie, gelijkheid en gezondheid het hoofd te kunnen bieden. Onderwijsvernieuwing, kortom, die een fundament in de samenleving legt waarop een nieuwe economie kan worden opgebouwd.

Na zijn inleiding voerde Maarten samen met de deelnemers een inspirerend gesprek over de noodzakelijke veranderingen binnen het economieonderwijs, en de manieren waarop de hervormingen kunnen worden gerealiseerd. Kijk het integrale gesprek hier terug!

Our New Economy is een Nederlandse denktank en staat voor een economie die goede levens voor alle mensen binnen de ecologische grenzen van de Aarde realiseert. ONE wil dit bereiken door samen met wetenschappers en praktijkbeoefenaars toepasbare kennis en tools te ontwikkelen en te verspreiden, om zo de ontwikkeling van nieuw beleid en nieuwe praktijken te faciliteren.

WEAll Talk

Voor iedereen met interesse in de transitie naar een nieuwe economie organiseert WEAll Nederland elke maand een WEAll Talk. Tijdens deze Talks nemen inspirerende denkers en doeners ons mee in hun visie op de #economietransitie en de rol die ze hier zelf in vervullen. De Talks worden opgenomen en kun je terugkijken via ons YouTube-kanaal.