Kijk WEAll Talk terug: Rechtvaardigheid en de Mondiale Dimensie van Overheidsbeleid

Jan Juffermans

Gerrit Stegehuis

Op donderdag 17 maart 2022 vond de 3e WEAll Talk plaats. Dit keer spraken Jan Juffermans en Gerrit Stegehuis van het Platform Duurzame en Solidaire Economie.

Het beleid van de Nederlandse regering is er, net als in andere landen, jarenlang op gericht geweest het Bruto Binnenlands Product (BBP) te laten stijgen. De kritiek daarop is de laatste tientallen jaren terecht gegroeid, en heeft ertoe geleid dat het Centraal Bureau voor de Statistiek nu jaarlijks de Monitor Brede Welvaart uitbrengt. Dat is een stap vooruit, maar we zijn nog lang niet bij een beleid dat welzijn voorop stelt. 
 
In de Talk namen Jan Juffermans en Gerrit Stegehuis ons mee in de ontwikkelingen van de afgelopen decennia en de strijd die ze hebben gevoerd voor meer mondiale ecologische rechtvaardigheid en voor het verlaten van de focus op het BBP in onze economie en het overheidsbeleid.
 
Kijk deze informatieve en inspirerende bijeenkomst hier terug!
 

WEAll Talk

Voor iedereen met interesse in de transitie naar een nieuwe economie organiseert WEAll Nederland elke maand een WEAll Talk. Tijdens deze Talks nemen inspirerende sprekers ons mee in hun visie op de economietransitie en de bijdrage die ze hieraan leveren.

De volgende WEAll Talk vindt plaats op 21 april 2022 van 17.00 tot 18.00 uur.