Maand van de Duurzame Doorbraak van start

WEAll Nederland participeert in krachtenbundeling richting maatschappelijk omslagpunt

Een samenwerkingsverband van meer dan 60 maatschappelijke organisaties en coalities, waaronder WEAll Nederland, voelt de urgentie om maatschappelijke vraagstukken sneller en meer in gezamenlijkheid op te pakken. 

Zij bundelen de krachten om toe te werken naar een maatschappelijk omslagpunt (‘social tipping point’) en ondersteunen elkaar waar nodig. Op 7 september, tijdens ‘Duurzame Dinsdag 2021’ doet ieder van deze organisaties een ‘promise’. Zij nodigen andere organisaties in Nederland en het (nieuwe) kabinet uit om mee te doen.

Tijdens de Maand van de Duurzaamheid, die doorloopt tot in oktober, laten verschillende organisaties op evenementen zien hoe de overgang naar een duurzame, inclusieve, gezonde en veilige samenleving zichtbaar wordt gemaakt en verder wordt versneld. De oplossingen voor de grote duurzaamheidsvraagstukken bestaan al en worden breed gedragen, zo zal deze estafette van evenementen aantonen. De initiatiefnemers zijn vastbesloten om samen door te pakken.

WEAll Nederland heeft de afgelopen tijd een faciliterende rol gespeeld bij het bundelen van de krachten in de Duurzame Doorbraak en ziet er naar uit de samenwerking tussen de verschillende partijen en het versterken van de maatschappelijke beweging verder te ondersteunen.