Onze mensen

Coördinatieteam

Het coördinatieteam bestaat uit 9 leden die zich ieder vanuit hun eigen achtergrond inzetten om WEAll Nederland vorm te geven.

 

Wat mij motiveert om mee te werken aan WEAll is de mogelijkheid om bij te dragen aan een samenleving waar de sociale en ecologische maat bepalend is, en waarin het menselijk potentieel ten volle wordt benut. 

Jelle Castelein

Verbinder 


Om een economie te creëren die werkt voor mens en planeet moeten we leren samenwerken zoals we nog nooit gedaan hebben.

Olette Bollen
Connect4Value

In april 2020 was ik mede-initiator van de TranistieMotor, een brede beweging van organisaties die in de praktijk van alledag de omslag naar een ecologisch en sociaal Nederland handen en voeten wil geven – ieder op haar eigen manier, in alle sectoren van de samenleving. De beweging werd sterker in de Maand van de Duurzame Doorbraak in september en oktober 2021. Nu is het momentum. We bundelen de krachten tot een alliantie om de transitie verder te brengen en sturen gezamenlijk op regeneratieve en natuurinclusieve productie en consumptie, systeemaanpakken en welzijn.

Jelleke de Nooy van Tol
Catalyst4Change

Jongeren hebben een groot belang bij de transitie naar een welzijnseconomie. Wij nemen het heft in eigen handen om te zorgen voor een duurzame toekomst voor mens en planeet. Met WEAll Nederland vergroten wij de kracht van jongerenorganisaties, door ze met elkaar te verbinden, samenwerkingen te stimuleren en ze verder te inspireren om zich actief in te zetten.

Rutger de Roo van Alderwerelt
Wellbeing Economy Enthousiast


De werkelijkheid dwingt ons tot een systeemverandering, waarbij het najagen van economische groei plaats maakt voor een focus op het gemeenschappelijk welzijn van mens en planeet. Omdat leiderschap en politieke moed ontbreken is het van groot belang dat iedereen die wil bijdragen aan een welzijnseconomie nu opstaat en de krachten bundelt. Zodat er vanuit de samenleving een brede en zichtbare beweging ontstaat die de transitie naar een nieuwe economie kan aanjagen. Niets doen is geen optie meer, de toekomst is nu!

Maaike Danz
Milieu-econoom en fotograaf

Geweldig dat er met WEAll een brede en mondiale beweging is gegroeid voor een rechtvaardige economie en een leefbare Aarde, voor nu en vele volgende generaties. Een extra belangrijke dimensie is dat er ook al vijf Wellbeing Economy Governments bij zijn aangesloten. Want de mondiale situatie is dramatisch, maar de kansen op een echt duurzame ontwikkeling worden met de wereldwijde Wellbeing-beweging flink vergroot.

Jan Juffermans
Platform Duurzame en Solidaire Economie, Werkgroep Voetafdruk Nederland

 
 
Alleen wanneer we binnen ons economisch systeem in termen van welzijn in plaats van welvaart gaan denken en handelen, kunnen we werken aan een duurzamer en sociaal rechtvaardiger wereld. Aan die economische transitie wil ik graag mijn steentje bijdragen.

Hester IJgosse
Programmamanager 

 

 

Beleid wordt nu gedomineerd door groeidenken: elke nieuwe activiteit is goed omdat die geld en banen oplevert, en de bijkomende milieuproblemen lossen we wel op met techniek. Maar inzetten op voortdurende groei werkt niet meer. We moeten naar een welzijnseconomie, een sociaal rechtvaardige samenleving op een gezonde planeet. 
WEAll kan een belangrijke rol spelen bij het maken van die omslag.

Gerrit Stegehuis 
Platform Duurzame en Solidaire Economie, Ontgroei

 

Ooit studeerde ik af op hoe onze aannames invloed hebben op hoe wij omgaan met risico’s. Ook in onze economie is ons denken zwaar vervormd door “hoe we denken dat het werkt”. De uitwerking daarvan zien we nu: de economie groeit voorbij ons welzijn en de draagkracht van de Aarde. Door ons economisch denken te herzien kunnen we ons gaan richten op waar het werkelijk om gaat: een rechtvaardige samenleving op een levende planeet.

Maarten Nijman
Directeur Our New Economy