Onze mensen

Coördinatieteam

Het coördinatieteam bestaat uit leden die zich ieder vanuit hun eigen achtergrond inzetten om WEAll Nederland vorm te geven.

Geweldig dat er met WEAll een brede en mondiale beweging is gegroeid voor een rechtvaardige economie en een leefbare Aarde, voor nu en vele volgende generaties. Een extra belangrijke dimensie is dat er ook al vijf Wellbeing Economy Governments bij zijn aangesloten. Want de mondiale situatie is dramatisch, maar de kansen op een echt duurzame ontwikkeling worden met de wereldwijde Wellbeing-beweging flink vergroot.

Jan Juffermans
Platform Duurzame en Solidaire Economie, Werkgroep Voetafdruk Nederland

 

Beleid wordt nu gedomineerd door groeidenken: elke nieuwe activiteit is goed omdat die geld en banen oplevert, en de bijkomende milieuproblemen lossen we wel op met techniek. Maar inzetten op voortdurende groei werkt niet meer. We moeten naar een welzijnseconomie, een sociaal rechtvaardige samenleving op een gezonde planeet. 
WEAll kan een belangrijke rol spelen bij het maken van die omslag.

Gerrit Stegehuis 
Platform Duurzame en Solidaire Economie, Ontgroei

 

Ooit studeerde ik af op hoe onze aannames invloed hebben op hoe wij omgaan met risico’s. Ook in onze economie is ons denken zwaar vervormd door “hoe we denken dat het werkt”. De uitwerking daarvan zien we nu: de economie groeit voorbij ons welzijn en de draagkracht van de Aarde. Door ons economisch denken te herzien kunnen we ons gaan richten op waar het werkelijk om gaat: een rechtvaardige samenleving op een levende planeet.

Maarten Nijman
Directeur Our New Economy


De werkelijkheid dwingt ons tot een systeemverandering, waarbij het najagen van economische groei plaats maakt voor een focus op het gemeenschappelijk welzijn van mens en planeet. Omdat leiderschap en politieke moed ontbreken is het van groot belang dat iedereen die wil bijdragen aan een welzijnseconomie nu opstaat en de krachten bundelt. Zodat er vanuit de samenleving een brede en zichtbare beweging ontstaat die de transitie naar een nieuwe economie kan aanjagen. Niets doen is geen optie meer, de toekomst is nu!

Maaike Danz
Milieu-econoom en fotograaf