Onze missie & visie

Onze missie

WEAll Nederland wil de transitie naar een ‘welzijnseconomie’ aanjagen door organisaties en individuen die in Nederland op dit gebied actief zijn samen te brengen, te versterken en in de samenleving zichtbaar te maken, om op die manier een krachtige beweging richting maatschappelijke verandering tot stand te brengen.

Onze visie

In uiterlijk het jaar 2030 is in Nederland een onomkeerbare transitie in gang gezet naar een ‘welzijnseconomie’, een economie die zich richt op een sociaal rechtvaardige samenleving binnen de ecologische grenzen van een gezonde planeet, voor zowel huidige als toekomstige generaties.

Onze strategie

WEAll Nederland wil kennis over de welzijnseconomie verspreiden en de transitiebeweging versterken door:

  • samenwerking van de verschillende spelers in de maatschappij te stimuleren, coördineren en faciliteren;
  • het gezamenlijk optrekken van deze spelers richting besluitvormende partijen te ondersteunen;
  • wetenschappelijke kennis en ervaringen op het gebied van de welzijnseconomie samen te brengen en toegankelijk te maken voor iedereen; en
  • positieve en inspirerende verhalen over onze toekomstige economie en samenleving te creëren en te delen.

In 2022 heeft WEAll Nederland een ambitiedocument opgesteld waarin we onze strategie om een welzijnseconomie te creëren nader uiteenzetten.

Note: The WEAll Netherlands Ambitiondocument is also available in English.