Privacy- & Cookieverklaring

De Wellbeing Economy Alliance Nederland (WEAll Nederland) is het Nederlandse netwerk van mensen, organisaties en bewegingen, die de transitie naar een nieuwe economie stimuleren, faciliteren en versnellen. Samen met jou en andere burgers, ondernemers, beleidsmakers, wetenschappers, jongeren, maatschappelijke organisaties, onderwijs, media en de politiek bouwen we aan een welzijnseconomie in Nederland. WEAll Nederland is een zelfstandige stichting en werkt  onafhankelijk van de internationale WEAll Foundation in de UK.

WEAll Nederland vindt jouw persoonlijke levenssfeer belangrijk, daarom gaan we  zorgvuldig met je persoonsgegevens om. WEAll Nederland is als Stichting Wellbeing Economy Alliance Nederland statutair gevestigd aan Satijnvlinder 57, 3544 VX Utrecht en is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Wanneer verwerken wij persoonsgegevens?

WEAll Nederland verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze website www.weallnederland.org, diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Bijvoorbeeld wanneer je je registreert als deelnemer in het WEAll netwerk (bijv. als WEAll-member, op het CitizensPlatform of bij WEAll Youth), je aanmeldt voor een van onze activiteiten, specifieke communities, werkgroepen, projecten of communicatiekanalen (als bijvoorbeeld Slack), deelneemt aan een bijeenkomst, je aanmeldt voor een nieuwsbrief, contact met ons opneemt, bij ons solliciteert, producten en/of diensten afneemt, een opdracht of subsidie aan ons verleent of een product of dienst aan ons levert (inclusief inhuur als zzp’er).

Welke gegevens verwerken wij?

Wij verwerken de volgende gegevens:

 • Registratiegegevens: Dit zijn de gegevens die wij je verzoeken in te vullen bij registratie als deelnemer in het WEAll Nederland netwerk c.q. die je actief verstrekt door een profiel aan te maken, bij aanmelding voor onze activiteiten of communities, dan wel voor afname van (toekomstige) producten of diensten, zoals naam, (zakelijk) e-mailadres, (zakelijk) telefoonnummer, functie, naam werkgever/bedrijf, de vestigingsplaats van het bedrijf en bankrekeningnummer. Indien je daarmee expliciet hebt ingestemd mogen we je e-mailadres gebruiken voor het toesturen van gerelateerde aanbiedingen van diensten van WEAll Nederland.
 • Contractgegevens: dit zijn de gegevens die wij verwerken in het kader van een overeenkomst van opdracht dan wel een subsidie-relatie, zoals naam, (zakelijk) e-mailadres, (zakelijk) telefoonnummer, functie, naam werkgever/bedrijf, vestigingsplaats van het bedrijf en bankrekeningnummer.
 • Sollicitatiegegevens: je naam, geslacht, contactgegevens, geboortedatum, foto (indien verstrekt), je cv en motivatiebrief.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

WEAll Nederland faciliteert het WEAll Youth netwerk in Nederland. Dit WEAll netwerk is gericht op jongeren tussen 16 en 30 jaar. Jongeren kunnen zich zowel via de Nederlandse als de internationale website van WEAll aanmelden voor dit netwerk. Tevens kunnen jongeren een profiel aanmaken op het CitizensPlatform en zo in contact komen met alle mensen en organisaties die zich op dit platform hebben aangemeld.

WEAll Nederland heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over jongeren die jonger zijn dan 16 jaar. Ben je jonger dan 16 jaar, en wil je je aansluiten bij WEAll Youth of je voor bepaalde activiteiten registreren, dan heb je toestemming nodig van je ouders of voogd. We kunnen echter niet altijd controleren of een deelnemer of bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@wellnederland.org, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel verwerken wij je persoonsgegevens?

We verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • om je te registreren als lid van het WEAll Nederland netwerk (WEAll member);
 • om je op de hoogte te houden van nieuws en activiteiten vanuit het WEAll Nederland netwerk d.m.v. nieuwsbrieven en e-mailings, mits je hiervoor expliciet toestemming hebt gegeven;
 • om een overeenkomst aan te gaan of uit te voeren, bijvoorbeeld om de door jou gekozen producten, diensten of informatie te leveren;
 • om afgenomen betaalde diensten of producten te factureren;
 • om in te loggen bij bepaalde diensten;
 • om onze producten, diensten en activiteiten te verbeteren en beter te doen afstemmen op je gebruik dan wel je interesses;
 • om je geschiktheid voor een vacature te beoordelen en het sollicitatietraject af te handelen;
 • om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

WEAll Nederland gebruikt je persoonsgegevens uitsluitend voor de doeleinden waarvoor je deze aan ons hebt verstrekt, tenzij je uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor het gebruik van je persoonsgegevens voor andere doeleinden.

Wanneer verstrekken wij persoonsgegevens aan derden?

WEAll Nederland verstrekt alleen in de volgende gevallen je persoonsgegevens aan andere partijen:

 • indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de door jou gevraagde dienstverlening;
 • voor het goed laten functioneren van de website;
 • als de gegevens openbaar zijn;
 • als WEAll Nederland op grond van wet- en regelgeving verplicht wordt bepaalde gegevens te verstrekken.

WEAll Nederland sluit indien nodig verwerkersovereenkomsten met deze derden zodat zij zorgvuldig met je persoonsgegevens omgaan. We staan ​​deze organisaties niet toe om je gegevens voor hun eigen doeleinden te gebruiken, en we zullen je gegevens niet delen met andere organisaties voor hun eigen marketingdoeleinden.

Links naar websites van derde partijen

Indien je via de website of andere diensten of producten van WEAll Nederland terecht komt op de website van een derde partij, zijn de voorwaarden en privacyregels van de betreffende derde van toepassing. WEAll Nederland controleert de activiteiten van dergelijke websites of derde partijen niet en is niet aansprakelijk voor de content, privacy, beveiliging en reglementen van de websites waar WEAll Nederland naar linkt. WEAll Nederland adviseert je daarom je bekend te maken met de privacy voorwaarden, beveiliging en reglementen van de derde partij voordat je hen (persoonlijke) informatie verschaft.

Geautomatiseerde besluitvorming

WEAll Nederland maakt geen gebruik van geautomatiseerde verwerkingen en neemt aldus geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van WEAll Nederland) tussen zit.

Hoe kun je je toestemming intrekken?

Indien je geen nieuwsbrieven en/of e-mailings meer wenst te ontvangen, kun je je hiervoor uitschrijven (opt-out) door de instructies te volgen die in elke e-mail hiervoor zijn opgenomen, dan wel een bericht te sturen naar info@weallnederland.org. We zullen binnen een periode van 4 weken na ontvangst van je verzoek hieraan voldoen. Let er wel op dat we je nog op andere gronden mailings en berichten kunnen blijven sturen, zoals bijvoorbeeld in het kader van je registratie als member.

Wat zijn je rechten?

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door WEAll Nederland en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@weallnederland.org .

Bij het indienen van het verzoek kunnen we je vragen om een kopie van je identiteitsbewijs, zodat we er zeker van kunnen zijn dat het verzoek door jou is ingediend en we jouw persoonsgegevens niet aan de verkeerde partij verstrekken of onterecht wijzigingen aanbrengen in jouw gegevens.

We willen je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe gaan we om met cookies of vergelijkbare technieken?

WEAll Nederland maakt op haar sites gebruik van cookies. Functionele cookies zorgen ervoor dat onze websites goed functioneren. Analytische cookies gebruiken we voor statistische doeleinden. Daarnaast maken we gebruik van cookies voor social media-integratie, zodat je video’s kunt bekijken en artikelen kunt liken en delen via social media.

Hoe lang bewaren we je persoonsgegevens?

WEAll Nederland bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld en wat vanuit wetgeving noodzakelijk is.

Hoe beveiligen wij persoonsgegevens?

WEAll Nederland neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@weallnederland.org

Contactgegevens

Stichting Wellbeing Economy Alliance Nederland (WEAll Nederland)

KVK 84893796

info@weallnederland.org

www.weallnederland.org

 

Versie januari 2023