WBG Rapport: The Changing Wealth of Nations 2021

Als de waarde die we nu onder de noemer van ‘welvaart’ produceren niet meer voldoet, welke waarde moeten we dan gaan meenemen?

Afgelopen week publiceerde de World Bank Group, het technische rapport: ‘Analyzing the Driving Forces of Changes in Natural Capital Wealth Through Decomposition Analysis’. De World Bank Group is een samenwerkingsverband van vijf internationale organisaties met als missie extreme armoede te beëindigen en gedeelde welvaart op een duurzame manier te bevorderen. Het is de grootste en bekendste ontwikkelingsbank ter wereld en waarnemer bij de United Nations Development Group.

Auteur van het rapport was WEAll-member Rutger Hoekstra van Metrics for the Future en auteur van Replacing GDP by 2030 (Cambridge press, 2019).

Over het rapport

‘The Changing Wealth of Nations 2021’ biedt een bijgewerkte database en uitgebreide analyse van ‘s werelds vermogensrekeningen verspreid over 146 landen, jaarlijks van 1995 tot 2018. Het bevat de grootste reeks activa die tot nu toe zijn gedekt, inclusief menselijk kapitaal uitgesplitst naar geslacht, evenals veel verschillende vormen van natuurlijk kapitaal, waaronder mineralen, fossiele brandstoffen, bossen, mangroven, zeevisserij en meer.
 

In het rapport laat Rutger Hoekstra zien welke factoren bijdragen aan veranderingen in de waarde van natuurlijke kapitaalvoorraden (van reservaten tot mangroven en verder) en beschrijft hij een nieuwe methode die is ontwikkeld voor de alomvattende welvaartsbenadering van de Wereldbank (inclusieve rijkdom).

Download het rapport