Transforming Consumption-Production Systems Toward Just and Sustainable Futures -call for proposals

Van 5 tot 8 juli 2023 organiseren de Wageningen Universiteit, het Sustainable Consumption Research and Action Initiative (SCORAI) en de European Roundtable for Sustainable Consumption and Production ERSCP gezamenlijk een conferentie in Wageningen over de transformatie van consumptie en productiesystemen ten behoeve van een welzijnseconomie. Deze inter- en transdisciplinaire conferentie biedt een cruciale gelegenheid om recente ontwikkelingen op het gebied van duurzame consumptie en productie te bespreken. De conferentie biedt een platform voor het leggen en versterken van verbanden tussen onderzoek, praktijk en beleid om meer begrip te kweken en actie te ondernemen om de transformatie naar ‘sustainable consumption and production (SCP)’ te bevorderen.

Met het idee van een welzijnseconomie verschuift het centrale doel van economische groei, gedefinieerd als groei van financiële waarde, naar het genereren van menselijk welzijn op ecologisch duurzame manieren. Het concept, dat raakvlakken heeft met het debat over het meten na het bbp en een post-groei-/post-consumeristische economische visie, heeft een politieke impact gehad door de opkomst van de Wellbeing Economy Governments (WEGo) en steun voor het idee binnen instellingen als de OESO en de Europese Unie.

Tijdens de sessie(s) kunnen onder andere de volgende vragen aan bod komen:
Hoe kan het concept van de welzijnseconomie bijdragen aan het transformeren van systemen van consumptie en productie en rechtvaardige, billijke en duurzame ontwikkeling ondersteunen? In het bijzonder, hoe kan het helpen bij het bevorderen van ideeën van toereikendheid, sterke duurzame consumptie, en post-groei-economie?
economie?

Deze link is een oproep aan wetenschappers van Anders Hayden, Associate Professor Dalhousie University, om sessies samen te stellen over het thema “The Wellbeing Economy: Pathway to Consumption Sufficiency and a Post-Growth Economy?“.
Er zijn twee soorten sessies op de conferentie: academische sessies voor de presentatie van origineel onderzoek en dialoog-debat sessies, die een bepaalde thematische focus bespreken en onderzoek en praktijk integreren.

Deelname aan de conferentie is zowel persoonlijk als online mogelijk. Meer informatie over de conferentie, waaronder de volledige oproep tot het indienen van voorstellen, is hier beschikbaar.