WEAll Talk op 16 februari met Ralph Thurm over meten van vooruitgang

"Hoe stel je zeker dat wat je meet ook écht bijdraagt aan een regeneratieve en distributieve economie?"

Donderdag 16 februari gingen we in gesprek met Ralph Thurm, co-founder en managing director van r3.0. Ralph is een toonaangevende professional met ruim 30 jaar ervaring in duurzame innovatie, strategie, operationalisatie en transformatie bij grote bedrijven, brancheorganisaties, overheden, NGO’s en adviesdiensten wereldwijd.

‘Als we echt regeneratief bezig willen zijn, moeten we niet om de hete brij heen lopen… we moeten laten zien wat écht nodig is.” Ralph heeft al veel initiatieven op het gebied van het duurzame bedrijfsvoering gezien die niet tot de gewenste, transformatieve verandering hebben geleid.

Met r3.0 heeft hij een internationaal netwerk en werk-ecosysteem gecreëerd op het gebied van o.a. reporting, accounting, data, nieuwe business modellen, sustainable finance, waardecreatie, educatie en governance om tot alternatieven te komen. Alle kennis en ideeën die uit het netwerk naar voren zijn gekomen, zijn samengebracht tot een negental blauwdrukken (blueprints) die de brug slaan tussen duurzame ambitie en de huidige praktijk. 

Een pragmatische aanpak waarmee we volgens Ralph tot een bloeiende, regeneratieve en distributieve economie en samenleving kunnen komen. Daarom ging hij tijdens deze Talk met jullie in gesprek over: 

  • Wat is een regeneratieve economie?
  • Wat betekent systeem verandering echt?
  • Wat hebben we de laatste 20 jaar gezien gebeuren? 
  • Hoe gaan we er wel komen – als we het echt willen?

Spreker: Ralph Thurm, r3.0
Wanneer: Donderdag 16 februari 2023 van 17:00 – 18:00 uur
Waar: Online; Helaas is de Talk met Ralph niet terug te kijken.

r3.0
r3.0 (Redesign for Resilience and Regeneration) is een kennis- en innovatieplatform voor de transformatie naar een groene, inclusieve en open economie. Het is de broedplaats voor vernieuwing op het gebied van o.a. (bedrijfs-)rapportages en rapporteringsnormen, boekhouding, IT & data management, nieuwe business modellen, duurzame financering, syteemwaardecreatie, transformatieve educatie en de nodige funding governance voor systeemtransformatie. Het combineert ideeën en initiatieven op zowel nano-, micro-, meso- en macro-niveau voor een wereldwijde transformatie.

Over de WEAll Talk

Voor iedereen met interesse in de transitie naar een nieuwe economie organiseert WEAll Nederland een aantal keer jaar een WEAll Talk. Tijdens deze Talks nemen inspirerende denkers en doeners ons mee in hun visie op de #economietransitie, de rol die ze hier zelf in vervullen en dagen ze je uit wat jij zou kunnen doen om de verandering verder te brengen.