Wellbeing Economy Alliance Nederland

Wellbeing Economy Alliance (WEAll)

WEAll is een wereldwijd samenwerkingsverband tussen organisaties en individuen die een transitie willen aanjagen van het bestaande economische systeem naar een welzijnseconomie, waarin het welbevinden van mens en planeet leidend zijn. De Nederlandse afdeling van WEAll (WEAll Nederland) is op dit moment in oprichting.

Wat is een Welzijnseconomie?

Een welzijnseconomie is een economie die zich richt op een sociaal rechtvaardige samenleving binnen de ecologische grenzen
van een gezonde planeet, voor zowel huidige als toekomstige generaties.

Wat wil WEAll Nederland?

Wereldwijd groeit het inzicht dat het huidige economische systeem ten grondslag ligt aan grote problemen in onze samenleving. De uitgangspunten en doelstellingen van het hedendaags economisch denken – economische groei, marktwerking en winstmaximalisatie – leiden tot toenemende sociale ongelijkheid, afnemend welzijn en de vernietiging van onze natuurlijke omgeving in al haar facetten.

 

Breken met het oude

Als we onze planeet in gezondheid willen laten voortbestaan en het huidige en toekomstige welzijn van mens en natuur willen waarborgen, dan zullen we onze economie met déze doelstelling voor ogen moeten inrichten. Dat betekent dat we moeten breken met het oude denken en moeten transformeren naar een nieuw systeem dat planeet-breed welzijn tot doel stelt.

 

Samenwerken

Ook in Nederland wordt de roep om systeemverandering steeds luider. Er zijn talloze initiatieven die oproepen tot en werken aan verandering – noodgedwongen vaak op kleine schaal en met beperkte middelen. Om daadwerkelijk tot systeemverandering te komen zullen de verschillende initiatieven echter moeten gaan samenwerken. Om van elkaar te leren, krachten te bundelen, zichtbaarder te worden en samen te groeien tot een sterke en slagvaardige beweging op weg naar het kantelpunt.

WEAll Nederland wil dit proces aanjagen door kennis over de welzijnseconomie te verspreiden en samenwerking tussen de verschillende spelers in Nederland te stimuleren, coördineren en faciliteren.


De oprichting van WEAll Nederland

In het voorjaar van 2021 is gestart met het opbouwen van WEAll Nederland. Op 19 mei heeft een ‘soft launch’ plaatsgevonden.
Op dit moment werkt een coördinatieteam, in samenwerking met WEAll internationaal, verder aan de formele oprichting en de structuur van WEAll Nederland.

Als je geïnteresseerd bent in ons platform kun je alvast enkele gegevens over jezelf achterlaten, door het onderstaande contactformulier in te vullen. Wij kunnen je dan op de hoogte houden van de ontwikkelingen rondom WEAll Nederland en een beeld krijgen van jouw behoeften en verwachtingen.

Wil je aansluiten bij de internationale beweging? Dan kan dat nu meteen door je aan te melden via onderstaande (onderste) knop.

Actueel

Urban Dialogue #9: Pathways towards a Wellbeing Economy in European cities. Op 26 oktober 2021 organiseert het Centre for Urban Studies van

‘Juich niet mee over de groei van het BBP!’ WEAll Nederland ondertekent oproep aan media Op woensdag 1 september, aan het begin

Duurzame Dinsdag 2021 ‘Samen op weg naar de Duurzame Doorbraak’ Dinsdag 7 september is Duurzame Dinsdag, de Prinsjesdag van de duurzaamheid. Vele