De WEAll beweging

WEAll Internationaal

De Wellbeing Economy Alliance (WEAll) – opgericht door onder meer econoom en politicoloog Katherine Trebeck – is een wereldwijd netwerk van organisaties, allianties, bewegingen en individuen die samenwerken om het huidige economische systeem te transformeren naar een systeem dat zich richt op sociale rechtvaardigheid op een gezonde planeet.

WEAll is georganiseerd rond verschillende actieve groepen burgers (Citizens), organisaties (Members) en jongeren (Youth) van over de hele wereld, die elkaar kunnen vinden en samenwerken via een digitaal netwerk (het Citizens Platform). Daarnaast zijn er lokale, regionale en nationale afdelingen (Hubs).
Tussen de verschillende onderdelen van de beweging vormt WEAll het ‘bindweefsel’ door ze de ruimte en mogelijkheden te bieden om samen te werken en elkaar te versterken. Daarbij ligt de focus op saamhorigheid en gedeelde waarden, doelen en principes, en niet op onderlinge verschillen.

Op dit moment zijn er bijna 300 organisaties lid van de internationale beweging en meer dan 2.000 burgers. Er zijn in 16 landen afdelingen opgezet of in ontwikkeling, waaronder Nederland, Engeland, Brazilië, Canada, Amerika, Costa Rica, Nieuw-Zeeland en Denemarken.


WEAll Nederland

In het voorjaar van 2021 is gestart met de opbouw van WEAll Nederland. Op dit moment werkt een coördinatieteam (Team WEAll NL) in samenwerking met WEAll Internationaal verder aan de formele oprichting en de structuur van WEAll Nederland.


Achtergrond

Veel van de grote en urgente problemen waar onze samenleving en planeet mee kampen zijn een logisch gevolg van de idealen van het huidige economische model. Het najagen van voortdurende economische groei en winstmaximalisatie leidt tot toenemende sociale ongelijkheid, afnemend welzijn en de vernietiging van onze natuurlijke omgeving in al haar facetten. Steeds meer mensen zien in dat we dit model daarom moeten loslaten en vervangen door een ‘welzijnseconomie’. In zo’n economie draait het niet langer om financiële waarden, maar om het collectieve welzijn: het welbevinden van alle mensen, de gehele planeet en zowel huidige als toekomstige generaties.

Terwijl in de samenleving de drang naar systeemverandering heel sterk wordt gevoeld en er al een beweging die kant op gaande is, lijken de politiek en het bedrijfsleven nog achter te blijven.WEAll Nederland wil daarom de krachten bundelen van iedereen in Nederland die zich in wil zetten voor het bereiken van een welzijnseconomie. Door de krachten te bundelen en samen te werken kunnen we een sterke, slagvaardige en zichtbare beweging vormen. Een beweging die de transitie naar een rechtvaardige samenleving op een gezonde planeet succesvol aan kan jagen en realiseren


Wil jij meedoen?

Wil je meewerken aan het bereiken van een welzijnseconomie in Nederland of ben je daar al mee bezig? Sluit je dan aan bij WEAll Nederland. Druk op onderstaande knop en kijk wat je kunt doen.


Wellbeing Economy Governments partnership (WEGo)

WEGo is een samenwerkingsverband van nationale en regionale overheden om het delen van expertise en beleidspraktijken te bevorderen. Het doel is om van elkaar te leren en elkaar te stimuleren in hun gedeelde ambitie om welzijnseconomieën op te bouwen. WEGo, dat momenteel bestaat uit Schotland, Nieuw-Zeeland, IJsland, Wales en Finland, is gebaseerd op het inzicht en de overtuiging dat ‘ontwikkeling’ in de 21e eeuw draait om het menselijk en ecologisch welzijn.

WEAll Nederland streeft ernaar dat ook ons land zich aansluit bij de WEGo-landen, zodat de transitie naar een welzijnseconomie in Nederland en in de rest van de wereld nog krachtiger kan worden aangejaagd.


WEAll Youth

WEAll Youth is een groeiend wereldwijd jongerennetwerk, dat bestaat uit scholieren, studenten en young professionals van overal ter wereld Zij vormen lokaal hun eigen nationale of plaatselijke Youth Hubs. Het netwerk heeft tot doel jonge mensen te inspireren, te betrekken en aan te zetten om samen te werken richting een nieuwe economie.
Deze generatie heeft nog een leven voor zich en wil daarom de huidige systemen heroverwegen. De jongeren van WEAll Youth willen elkaar inspireren en ondersteunen bij het bepleiten van een economie die het welzijn van mens en milieu hoog in het vaandel heeft staan. Jongeren zijn de leiders van morgen en daarom belangrijke aanjagers van de welzijnseconomie.

In Nederland zijn er al Youth Hubs in Zwolle en in Rotterdam.


Wil jij meedoen?

Aansluiten bij WEAll Youth kan hier. Heb je interesse om lokaal in jouw stad, met jouw school, universiteit of bedrijf een Youth Hub in Nederland op te richten of ben je benieuwd op welke manieren jij kan bijdragen aan onze beweging? Stuur dan een mailtje naar Rutger, via rutger@weallnederland.org.