Een zorgzame wereld voorbij groei

Vandaag publiceert het ‘Commons Network’ het boek ‘Living Well on a Finite Planet: Building a Caring World Beyond Growth’. Het boek is het resultaat van een twee jaar durende verkenning op het gebied van planetaire gezondheid, feministische economie en het ‘post-growth’ denken. De auteurs betogen dat ons op groei gerichte systeem de belangrijkste oorzaak is van toenemende …

Een zorgzame wereld voorbij groei Lees meer »

Happy Planet Index: rijke westerse naties zijn inefficiënt in het leveren van welzijn

De 5e editie van de Happy Planet Index (HPI) is afgelopen week gepubliceerd. De HPI rangschikt de naties van de wereld volgens hun efficiëntie in het creëren van duurzame en gelukkige levens, met de beperkte ecologische hulpbronnen die de Aarde ons biedt. De HPI zet de oude wereldorde op zijn kop door te benadrukken dat …

Happy Planet Index: rijke westerse naties zijn inefficiënt in het leveren van welzijn Lees meer »

Paneldiscussie met Katherine Trebeck over welzijnseconomie in Europese steden

Urban Dialogue #9: Pathways towards a Wellbeing Economy in European cities. Op 26 oktober 2021 organiseert het Centre for Urban Studies van de Universiteit van Amsterdam een paneldiscussie over de welzijnseconomie in Europese steden. De sessie brengt onderzoekers, professionals en beleidsmakers uit verschillende Europese steden samen om kennis en ervaringen uit te wisselen over het …

Paneldiscussie met Katherine Trebeck over welzijnseconomie in Europese steden Lees meer »

‘Juich niet mee over de groei van het BBP!’

WEAll Nederland ondertekent oproep aan media Op woensdag 1 september, aan het begin van de Maand van de Duurzame Doorbraak, stuurden 16 organisaties, waaronder WEAll Nederland, een oproep aan diverse media om in hun berichtgeving te stoppen met juichen bij BBP-groeicijfers. Zij vinden een verder streven naar BBP-groei niet meer verantwoord. ‘Economische groei’ gemeten met …

‘Juich niet mee over de groei van het BBP!’ Lees meer »

Duurzame Dinsdag 2021

‘Samen op weg naar de Duurzame Doorbraak’ Dinsdag 7 september is Duurzame Dinsdag, de Prinsjesdag van de duurzaamheid. Vele vernieuwende initiatieven uit de samenleving worden dan onder de aandacht gebracht van politiek Den Haag. Staatssecretaris Steven van Weyenberg ontvangt namens het kabinet de Duurzame Dinsdag koffer met 414 initiatieven van ondernemers en betrokken burgers. Gezamenlijk …

Duurzame Dinsdag 2021 Lees meer »

Maand van de Duurzame Doorbraak van start

WEAll Nederland participeert in krachtenbundeling richting maatschappelijk omslagpunt Een samenwerkingsverband van meer dan 60 maatschappelijke organisaties en coalities, waaronder WEAll Nederland, voelt de urgentie om maatschappelijke vraagstukken sneller en meer in gezamenlijkheid op te pakken.  Zij bundelen de krachten om toe te werken naar een maatschappelijk omslagpunt (‘social tipping point’) en ondersteunen elkaar waar nodig. …

Maand van de Duurzame Doorbraak van start Lees meer »

Beleid voor een welzijnseconomie is hard nodig

Het nieuwste rapport van het IPCC, het klimaatpanel van de Verenigde Naties, maakt duidelijk hoe snel de klimaatverandering gaat. De gemiddelde temperatuur is sinds het pre-industriële tijdperk al met meer dan één graad gestegen, en zal  tot 2050 blijven stijgen, ook als we drastische maatregelen nemen om de uitstoot van broeikasgassen te beperken. In dat …

Beleid voor een welzijnseconomie is hard nodig Lees meer »